*మంగళగిరి: శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి రధోత్సవం కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్